Bli en del av Checkwats virtuella kraftverk

Lagra din solenergi i ett batteri

Tjäna pengar på att balansera elnätet

Få koll på din elkonsumtion

CheckWatt

Att kunna producera egen el med en solcellsanläggning är onekligen gynnsamt. Genom att koppla ditt batteri till CheckWatt kan du dessutom ta del av ännu fler fördelar. Med CheckWatt kan du bidra till ett stabilt elnät samtidigt som du får ekonomisk kompensation. 

Det bästa av allt? Vi sköter hela processen åt dig. Från början till slut.

Vad är CheckWatt?

CheckWatt är ett företag som har ett virtuellt kraftverk, som går under namnet Currently. Currently är kontrakterad av Svenska Kraftnät för att hjälpa till att stödja svenskt elnät. Detta virtuella kraftverk fungerar som en länk som sammanfogar olika energikällor såsom batterier, solceller och vindkraftverk runt om i landet. Denna sammanlänkning av energikällor används sedan för att stabilisera och balansera det svenska elnätet. 

Genom att ansluta ditt eget batterilager till CheckWatt kan du få ekonomisk ersättning samtidigt som du hjälper till att stabilisera elnätet. Är du intresserad av att lära dig mer kan du läsa vidare här på sidan eller ta kontakt med oss direkt. 

Kom ihåg med CheckWatt i 3 enkla steg 

 1. Anslut ditt batteri till CheckWatt med hjälp av oss

För att dra nytta av alla fördelar med CheckWatts börjar du med att kontakta oss. Vi kommer att guida dig genom hela processen, från början till slut. 

 1. Hjälp till att balansera  frekvensen i svenskt elnät 

Genom att ansluta ditt batteri till Checkwatt blir du direkt en viktig del för att reglera och balansera frekvensen i Sveriges elnät. 

 1. Tjäna extra pengar

Samtidigt som du bidrar till att balansera elnätet och säkerställer dess stabilitet får du en ekonomisk ersättning. 

Frekvensreglering 

Myndigheten Svenska Kraftnät är de som planerar, bygger och förvaltar det svenska elnätet. Det är denna myndighet som ska se till att det svenska elnätet alltid är i balans. Det svenska elnätet håller rätt frekvens när den ligger på 50Hz. Läs mer på wikipedia.

Rätt frekvens är helt avgörande för att vårt elnät ska fungera korrekt och är mycket viktig för att hålla elnätet stabilt. Detta är någonting som görs genom så kallad frekvensbalansering, vilket är en funktion för att säkerställa att den elektriska frekvensen alltid ligger på rätt nivå. Om denna frekvens skulle sjunka eller stiga utanför det tillåtna intervallet måste åtgärder vidtas för att återställa balansen. 

För att kunna reglera frekvensen köper Svenska kraftnät olika stödtjänster. Det är här CheckWatt kommer in i bilden. CheckWatt har nämligen skapat ett virtuellt kraftverk (Currently) som levererar denna typ av stödtjänst till Svenska kraftnät. Det gäller flera olika energikällor som exempelvis batterilager och solcellsanläggningar. Du kan själv ansluta ditt batteri till CheckWatt och på så vis hjälpa till att balansera det svenska elnätet. 

Så hjälper CheckWatt till 

Det är när frekvensen av det svenska elnätet behöver regleras som CheckWatts tjänster blir viktiga. Här kan ditt och övriga batterier anslutna till tjänsten hjälpa till att reglera frekvensen. Antingen så används ditt batteri för att ta emot energi eller för att skicka ut energi till elnätet. Helt beroende på vad det är som krävs i stunden. 

Genom den stora mängden med batterier kan vi tillsammans hjälpas åt att balansera elnätet och samtidigt ge det en stabil frekvens. En stabil frekvens är som sagt avgörande för vårt elnäts funktion. Det är även av yttersta vikt för att kunna säkerställa stabiliteten av elnätet. 

Så fungerar CheckWatt

CheckWatt fungerar som en mellanhand mellan Svenska Kraftnät och privatpersoner, företag och bostadsrättföreningar. CheckWatt gör det möjligt för dig som batteriägare att ansluta dig till tjänsten och såldes hjälpa till med frekevensregleringen i Sverige. 

För att undvika störningar på elnätet måste det alltid vara i balans. Elnätet är som nämnt i balans när det ligger på 50Hz. Genom ditt batteri och din solcellsanläggning kan du bidra till elnätet vid behov. Kortfattat kan man förklara det som att du hyr ut ditt batteri till det svenska kraftnätet, genom CheckWatt.

När du har ditt batteri anslutet till CheckWatt behöver du själv inte lyfta ett finger. Utan så fort ditt batteri är fulladdat tar CheckWatt vid och ser till att överskottet av din producerade el skickas ut i det svenska elnätet, för att reglera frekvensen. 

Vem kan ansluta sig till CheckWatt? 

 • Privatpersoner
 • Bostadsrättsföreningar
 • Företag

Fram tills för några år sedan var det endast möjligt för stora system, över 100kW att bidra till att reglera frekvensen i elnätet. Numera är det dock även möjligt för privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar med mindre batterier och energikällor att också hjälpa till. Detta är tack vare CheckWatt. 

Tillsammans med andra batterier som är anslutna till tjänsten blir ditt batteri en del av ett stort kluster av batterier. Den sammanlagda effekten för klustret av batterier överstiger 100kW, vilket är gränsvärdet för att kunna hjälpa till att reglera frekvensen. 

Ersättning av CheckWatt – så fungerar det

Genom att ansluta ditt batteri till CheckWatt kan du få betalt genom att hjälpa till att balansera elnätet. Du lånar ut ditt batteri till CheckWatt, som sedan lånar ut det till Svenska Kraftnät för att bidra till stabiliteten i elnätet. 

När belastningen på elnätet är hög så kommer el att dras från ditt batteri. När belastningen i elnätet istället är låg så laddas batteriet igen. Detta är helt utan att du behöver göra någonting manuellt. Allting sker genom CheckWatt. 

Det är sedan Svenska Kraftnät som betalar ut en ersättning till CheckWatt, som i sin tur betalar en ersättning till dig. Din ersättning från betalas ut cirka 45 dagar efter en avslutad månad. 

Om du är intresserad av att följa din egen ersättning eller användningen av just ditt batteri varje månad kan du besöka CheckWatts resurs EnergyInBalance. EnergyInBalance ger dig som användare en användarvänlig lösning där du enkelt kan se all användning och produktion av el.

Hur mycket kan jag tjäna med CheckWatt? 

Hur mycket pengar du kan tjäna med CheckWatt är någonting som baseras på hur stort behovet är, och hur marknaden ser ut. Dessutom påverkar ditt batteri vilka intäkter du kan förvänta dig, i form av vilken effekt ditt batteri har. 

Ersättningarna går linjärt med ditt batteris effekt. Med detta menar vi att du med ett 10kW batteri kan generera dubbelt så mycket intäkter som om du har ett 5kW batteri. På CheckWatts hemsida kan du uppskatta din ersättning, baserat på en kalkyl från tidigare år. 

CheckWatt gör dina solceller mer lönsamma

Genom att låta oss hjälpa dig räkna på det kan du göra dina solceller änne mer lönsamma. Med rätt förutsättningar och ett noggrant designat förslag kan återbetalningstiden på din solceller minskas drastiskt och du börjar mycket snabbar tjäna pengar. Om du investerar i solceller idag så har du tagit halva investering. Du måste bara välja rätt växelriktare och köpa till ett batteri för att kunna tjäna pengar på fler sätt än att spara el när solen skiner.

Hörn av en solcellspanel kopplad till emalod power core

Historisk årsersättning

Nedan kan du se en kalkyl som är baserad på marknadspriset 2020 fram till nu. Det som är viktigt att komma ihåg är att även om den historiska avkastningen har varit gynnsam finns det ingen garanti att framtida resultat kommer att vara liknande. 

Effekt Historisk årsersättning (exklusive moms)
Mindre
5.76 kW – 9.6 kWh
17 841 kr
Mellan
7.68 kW – 12 kWh
23 788 kr
Stort
9.6 kW- 16 kWh
29 735 kr
Större
50 kW – 48 kWh
154 872 kr

Hur påverkas batteriet av CheckWatt?

Stödtjänster som CheckWatt belastar vanligen dina batterierna minimalt. Detta eftersom det bara krävs kortvarig användning när elnätet behöver extra kraft. Det är faktiskt till och med så att denna typ av tjänster faktiskt kan förlänga batterilagrets livslängd, i jämförelse med batteriet används dagligen. 

Fördelar med CheckWatt 

Det finns flera fördelar med att ansluta sig till CheckWatt. Med CheckWatt kan du enkelt tjäna pengar på din investering av solceller och batterilagring. Det är ett enkelt sätt att hjälpa till att balansera det svenska elnätet och få en extra inkomst samtidigt. Det är kort och gott en win-win situation för alla inblandade parter. 

De tre främsta fördelarna med CheckWatt innefattar: 

 • Främjande av förnybar energi 
 • Ekonomiska fördelar
 • Bidragande till ett stabilt elnät 

En tjänst som främjar förnybar energi 

Genom att ansluta ditt batteri till CheckWatts är du en del av en större rörelse mot förnybar energi. CheckWatt aggregerar nämligen batterilager och förnybara energikällor (till exempel sol och vindkraft) till ett virtuellt kraftverk. Ditt bidrag till detta virtuella kraftverk ökar andelen förnybar energi i det svenska elnätet. 

Ekonomiska fördelar för dig 

CheckWatt innebär också flera ekonomiska fördelar för dig som användare. Genom att ansluta ditt batteri till det virtuella kraftverket kan du få ekonomisk ersättning för din delaktighet. 

Bidrar till ett stabilt elnät i Sverige

När du har ditt batteri anslutet till CheckWatts hjälper du till att stabilisera elnätet. Genom CheckWatt så används batterilager och andra typer av energiresurser för att reglera frekvensen på det svenska elnätet. Detta leder till ett mer pålitligt och stabilt elnät i Sverige. 

Vad består CheckWatt av

CHECKWATT CM10

CheckWatt CM10 är själva hårdvaran som styr och kopplar upp din anläggning till det Virtuella kraftverket och  EnergyInBalance-systemet.

 • Trådlös anslutning
  • ○  WiFi/BLE
  • ○  4G cellular


Checkwats styrenhet CM10

ENERGYINBALANCE

Få koll på ditt energisystem
Med Energyinblance får du koll på ditt hus hela energisystem. Se vad dina solceller producerar och följ vad du förbrukar eller säljer tillbaka till enlätet.


Smartphone och iPad med Checkwatt Energybalace app installerad

Stöd det svenska elnätet och tjäna pengar! 

Genom att investera i ett batteri och ansluta det till CheckWatt kan du delta i frekvensbalansering i Sverige. Med detta kan du stötta svenskt elnät. Samtidigt kan du få ekonomisk ersättning. 

Att komma igång med CheckWatt är både snabbt och smidigt, tack vare oss på Solceller365.  

Vi hjälper dig med hela processen, från början till start! 

Vanliga frågor om CheckWatt

Här har vi samlar de vanligaste frågorna vi får om CheckWatts energisystem.
Hittar du inte det svar du söker så är det bara att ringa oss och fråga.
Telefon: 018-365 500

Vad är CheckWatt? 

CheckWatt är ett virtuellt kraftverk som hjälper till att balansera det svenska elnätet, genom att koppla ihop olika energikällor. Genom att ansluta ditt batteri till tjänsten kan du samtidigt tjäna pengar på din investering. 

Hur ansluter jag mig till CheckWatt? 

Du kan bara köpa Emaldos system genom licensierade partners. Vi är certifierade att både sälja och installera Emaldos produkter. Vi har kunniga experter som hjälper dig designa den perfekta anläggningen för dig och montörer som tar han om allt från leverans, montering och installation,

Måste jag ha ett batteri för att kunna använda CheckWatt?

Ja. Det krävs att du har ett batteri som är kompatibelt för just CheckWatt för att du ska kunna ansluta till tjänsten. Detta är någonting som vi kan hjälpa dig vidare med. 

Hur mycket får jag betalt när jag använder mig av CheckWatt?

En ungefärlig uppskattning är att du kan tjäna mellan 17 000 till 30 000kr om året.
Vad du blir kompenserad med CheckWatt beror på kapaciteten i ditt batteri. Hur marknaden ser ut och hur stort behovet är kan även påverka hur mycket du får betalt.

Jag har varken solceller eller batteri. Vad gör jag?

Ingen fara. Kontakta oss så hjälper vi dig med hela processen!