Kraftledning på fält i solnedgång

Stödtjänster

Vi hjälper dig få ut mer av dina solceller!

Du kan välja att lagra din egenproducerade energi i ett batteri. Du kan även koppla ditt batteri till olika typer av stödtjänster. Genom att koppla ditt batteri till en stödtjänst hjälper du till att balansera det svenska elnätet, samtidigt som du tjänar pengar. 

Stödtjänster

Bidra till ett stabilare elnät med stödtjänster 

Idag är det möjligt för privatpersoner att göra en insats för det svenska samhället. Detta genom att du kan låna ut dina solcellsbatterier till det svenska elnätet, genom så kallade stödtjänster. 

Stödtjänster är en beteckning för alla de olika tjänster som krävs för att det svenska elnätet ska hållas i balans och fungera smidigt. Stödtjänster finns till för att hjälpa Svenska Kraftverk att balansera elnätet, genom att antingen tillhandahålla extra energi eller lagra överskottet. 

Så fungerar stödtjänster i tre korta steg 

 1. Du lånar ut ditt batteri 
 2. Genom en stödtjänst kan Svenska Kraftnät använda sig av ditt batteri vid behov 
 3. Du får ekonomisk ersättning som tack för din hjälp 

Stödtjänster och Svenskt Kraftverk 

Det är myndigheten Svenska Kraftnät som har i uppgift att hålla elnätet i Sverige stabilt. Tidigare har väderberoende energikällor som vindkraft och solenergi i huvudsak används för att balansera elnätet. Detta är dock någonting som kan riskera att det blir både ett underskott av el, eller ett överskott av el. Numera är det även möjligt för privatpersoner och företag att hjälpa till att balansera elnätet, genom att ansluta sin batterilagring till så kallade stödtjänster. 

Stödtjänsterna för sedan samman alla batterier från privatpersoner och företag, för att sedan kunna skicka detta vidare till Svenskt Kraftverk. Detta för att hjälpa till att reglera elnätet. Genom att kunna reglera det svenska elnätet genom batterilagringar gör att det är ännu lättare att hålla nätet stabilt. 

Därför är det viktigt med stödtjänster

Stödtjänster är en viktig del för att det svenska elnätet ska vara stabilt. Stödtjänster hjälper till att balansera elnätet genom att både tillföra mer energi vid behov och hantera eventuellt överskott av energi. 

Hur elanvändningen ser ut i Sverige varierar hela tiden och även om man i vissa fall kan förutspå en viss användning, är det i det stora hela inte möjligt att förutspå exakt hur mycket el som kommer att användas. Därför är det viktigt att elnätet i Sverige hela tiden går att balansera, för att få det till en stabil nivå. Detta är oavsett om det används mer el än förväntat, eller om det används mindre el. 

Kort och gott kan man förklara det såhär: 

 • Om det används mer i el i Sverige än förväntat måste mer el tillföras till elnätet 
 • Om det används mindre el i Sverige än förväntat måste överskottet av el hanteras 

När du ansluter ditt batteri till en stödtjänst kan det användas vid behov när det svenska elnätet behöver balanseras. I korta drag fungerar det på så vis att el hämtas från ditt batteri när det är hög belastning. När belastningen istället är låg så laddas batteriet.  

Fördelar med att använda dig av stödtjänster 

 • Bidrar till ett stabilt elnät i Sverige
 • Främjar användningen av förnybar energi
 • Ökar avkastningen på din solcellsinvestering
 • Skapar fler inkomstkällor för dig 
 • Allt sker automatiskt utan att du behöver lyfta ett finger 

Så kan du tjäna pengar på ditt batteri 

Inte nog med att du hjälper till att stabilisera det svenska elnätet när du kopplar ditt batteri till stödtjänster. Du får även en ekonomisk kompensation, som tack för att du lånar ut ditt batteri. För att tjäna pengar på ditt batteri behöver du egentligen inte göra någonting alls, förutom att ansluta ditt batteri till en stödtjänst. 

Hur mycket du kan tjäna med stödtjänster beror på hur marknaden ser ut och vilken typ av batteri du har. Man kan säga att ju högre effekt och kapacitet ditt batteri har, desto högre ersättning kan du förvänta dig. 

En stödtjänst där du kan tjäna pengar på att låna ut ditt batteri är CheckWatt. På CheckWatts hemsida finns dessutom en kalkylator, där du kan få en indikation på den årliga ersättningen. Exakt hur mycket ersättning du kan förvänta dig är dock svårt att svara på, då det är beroende på hur marknaden ser ut samt kapaciteten på ditt batteri. 

Stödtjänsternas inverkan på svenskt elnät  

Stödtjänster är central pelare för att säkra stabiliteten och pålitligheten i det svenska elnätet.  Deras roll är av avgörande betydelse för att kunna möta de utmaningarna som elnätet ställs inför dagligen. Tre av de viktigaste nyckel aspekterna av stödtjänster är: 

 1. Frekvensreglering

Frekvensreglering kallas processen när man justerar och upprätthåller frekvensen i det svenska elnätet. I det svenska elnätet strävar man efter att hålla frekvensen vid 50 Hz. Att frekvensen är på rätt nivå är avgörande för att säkerställa  stabilitet, effektivitet och driftsäkerhet. 

 1. Balansering av utbud och efterfrågan  

Balansering av utbud och efterfrågan är den process som används för att säkerställa att mängden producerad el i elnätet matchar den aktuella efterfrågan. Utbudet och efterfrågan behöver alltid vara i balans för att bland annat kunna hantera plötsliga förändringar, utan att kompromissa med driftsäkerheten. Balanseringen ökar även stabiliseringen i elnätet och gör det mer effektivt. 

 1. Spänningskontroll 

Spänningskontroll används för att både övervaka, och reglera, de spänningsnivåer som elnätet har. Detta för att se till att de ligger inom godkända och stabila gränser, vilket är avgörande för ett effektivt och pålitligt elnät. Spänningskontroller ser till att det är optimal drift och prestanda hos elektriska apparater och utrustning. Det minskar även risken för bland annat stötar och andra faror för användare av el-utrustning. 

Sammanfattningsvis så kan man konstatera att frekvensreglering, balansering av utbud och efterfrågan samt spänningskontroll är alla viktiga processer för att säkerställa stabilitet, effektivitet och driftsäkerhet i det svenska elnätet. Detta är tre aspekter som olika stödtjänster kan hjälpa till med. 

Olika stödtjänster

För att säkerställa balansen i elnätet behöver Svenska Kraftnät använda sig av olika stödtjänster. Det finns flera olika stödtjänster där du kan hjälpa till att balansera svenskt elnät samtidigt som du får ekonomisk ersättning för din hjälp. 

Två av de stödtjänster som vi samarbetar med är CheckWatt och Emaldo. Om du vill lära dig mer om dessa stödtjänster eller få hjälp att komma fram till vilken som passar bäst för dig kan du kontakta oss. 

CheckWatt

CheckWatt är sveriges mest sålda stödtjänst och erbjuder en stabil tjänst med bra avkastning.

Lär mer om Checkwatts lösning och hur vi kan hjälpa dig här: Checkwatt

Hårdvara för stödtjänst från Checkwatt
Hårdvara för stödtjänst från Emaldo

Emaldo

Emaldo är den mest innovativa lösningen på marknaden med både stödtjänst och batteri inbyggt i ett stilrent skåp som till och med kommer med inbyggd elbillsladdare.
Lär mer om Emaldos innovativa lösning och hur vi kan hjälpa dig här: Emaldo

Livslängden av ditt batteri – hur påverkas det av stödtjänster? 

När du lånar ut ditt batteri till Svenska Kraftnät, tar de hand om batteriets kapacitet. De ser till att det hålls ungefär 60% fullt, vilket möjliggör både användning av el och uppladdning av batteriet. 

Mer ingående så slits batteriet som mest när det är nära att vara helt urladdat eller helt fulladdat, det vill säga när det närmar sig 0% eller 100%. 

Genom att låta Svenska Kraftnät hantera batteriets kapacitet utsätter du det inte för lika mycket slitage som om du själv använder det. Du behöver därav inte oroa dig för extra slitage på ditt batteri om du väljer att ansluta ditt batteri till en stödtjänst. 

Vanliga frågor och svar om stödtjänster 

Vad är en stödtjänst? 

En stödtjänst är en tjänst som hjälper Svenska Kraftnät att balansera det svenska elnätet. Detta görs genom att privatpersoner lånar ut sin batterilagringar till stödtjänster, som sedan i sin tur lånar ut energin vidare till Svenska Kraftnät vid behov. 

Hur fungerar en stödtjänst?

Användandet av en stödtjänst fungerar kort och gott genom att du lånar ut ditt batteri till Svenska Kraftnät (genom stödtjänster). Vid behov används ditt batteri för att balansera elnätet. Som tack för ditt användande får du en ekonomisk ersättning.  

Hur mycket kan jag tjäna med stödtjänster?

Hur mycket du tjänar beror på ditt batteris kapacitet och hur marknaden ser ut. En uppskattning på ett standardbatteri på ca 10 kwh är att du kan tjäna upp till 36 000 kr per år

Är det slitsamt för mitt batteri att vara ansluten till en stödtjänst? 

Ett batteri slits mest när det närmar sig 0% eller 100%. När du lånar ut ditt batteri till Svenska Kraftnät kan risken för slitage minska, i jämförelse med om batteriets skulle användas varje dag. Detta eftersom de hanterar batteriets kapacitet genom att hålla det ungefär 60% fullt. 

Solcellsexpert som visar hur en solcellsanläggning fungerar

Solceller 365

Din partner för stödtjänster 

Solceller365 är din pålitliga partner för att maximera fördelarna med stödtjänster längs hela vägen. Genom att ansluta din solcellsanläggning till diverse stödtjänster kan du hjälpa till att balansera det svenska elnätet och samtidigt tjäna ekonomisk ersättning. 

Kontakta oss idag så hjälper vi dig med alla frågor och designar en anläggning på passar dina behov perfekt. 

Broschyrer på emaldos lösning som ligger uppradade på bord