Solceller på svart tak

Batteri till solceller

Söker du ett batteri till solceller för att maximera din energilagring? Denna artikel ger dig konkreta råd om hur du väljer ett batteri som optimerar dina solpanelers effektivitet och sänker dina elkostnader. Vi hjälper dig förstå de tekniska skillnaderna och visar hur en rätt dimensionerad lösning kan göra ditt hushåll mer självförsörjande.

Viktiga slutsatser

 • Solcellsbatterier ger möjligheten att lagra och använda solenergi även när solen inte skiner, vilket kan minska elkostnaderna och öka hushållets energioberoende.
 • Det finns olika typer av batterier för solceller, främst litiumbatterier och blybaserade batterier, med olika egenskaper, för- och nackdelar.
 • Rätt dimensionering av solcellsbatteriet är avgörande för att matcha hushållets energibehov och solcellsanläggningens kapacitet, vilket kan leda till kostnadseffektivitet och optimal energianvändning.
batter med solceller som ligger på en grön gräsmatta

Varför investera i ett batteri till solceller?

För att förstå varför det är klokt att investera i ett batteri till solceller, låt oss först titta på hur solenergi fungerar. När dina solpaneler genererar el under dagen, används denna energi för att driva ditt hem. Men vad händer när solen går ner? Utan ett batteri går all denna överflödiga energi till spillo. Men med rätt batteri kan du lagra denna energi och använda den när solen inte skiner, vilket gör att du kan använda solenergi dygnet runt.

Investering i ett solcellsbatteri kan också leda till minskade elkostnader. Genom att lagra och använda din egen solenergi kan du minska ditt beroende av elnätet och på så sätt undvika höga elkostnader. I själva verket kan ett batteri till solceller potentiellt minska dina elkostnader med upp till 20 %.

Dessutom, genom att investera i ett batteri till solceller, bidrar du till utvecklingen av hållbara energilösningar som stödjer ett mer miljövänligt energisystem.

Ökad egenanvändning av solel

Att lagra solenergi i ett batteri ger dig möjligheten att använda solel när solen inte är framme, till exempel under kvällen och natten. Detta ger dig större kontroll över din elproduktion och förbrukning, vilket kan öka egenanvändningen av solel med upp till 20 %. Om du vill veta mer om detta ämne, läs mer på vår hemsida.

Att använda lagrad energi från solen på kvällen och natten ökar inte bara energieffektiviteten utan bidrar också till en mer hållbar och mindre väderberoende energiförsörjning. Genom att tillhandahålla solenergi oavsett väder eller tid på dygnet, bidrar solcellsbatterier till att göra ditt hem mer självförsörjande och mindre beroende av elnätsleverantörer.

Minskade elkostnader

En annan stor fördel med att investera i ett solcellsbatteri är potentialen att minska dina elkostnader. Eftersom solcellsbatterier kan lagra överskottet av solel som produceras för användning när det behövs, minskar det behovet av att köpa dyr el från nätet.

På lång sikt kan investering i ett solcellsbatteri leda till minskade elkostnader eftersom du blir mindre beroende av att köpa el från energibolagen. Dessutom kan du genom att använda lagrad solel under tider då elen är som dyrast, till exempel under effekttopparna, ytterligare minska dina elkostnader.

Bidrag till hållbar energilösning

Solcellsbatterier spelar en avgörande roll i övergången till förnybara energiformer genom att möjliggöra lagring av solenergi. Här är några fördelar med solcellsbatterier:

 • Möjliggör lagring och användning av solenergi
 • Bidrar till en hållbar energilösning
 • Minskar miljöpåverkan
 • Främjar ett minskat beroende av fossila bränslen

Genom att använda solcellsbatterier kan vi skapa en mer hållbar och miljövänlig energiframtid.

Svenska hushåll kan dra full nytta av sin egenproducerade elektricitet genom att använda solcellsbatterier, vilket hjälper dem att bli mer oberoende av elnätsleverantörer. Dessutom kan de genom att använda solcellsbatterier stödja en hållbar miljö och bidra till ett mer miljövänligt energisystem.

Illustration av olika batterityper

Vilka typer av batterier finns för solceller?

När det gäller att välja ett solcellsbatteri finns det två huvudsakliga typer du bör överväga: litiumbatterier och blybaserade batterier. Båda dessa typer av batterier har sina fördelar och nackdelar, vilket gör det viktigt att förstå deras egenskaper innan du gör ditt val.

Litiumbatterier, som ofta används i mobila enheter och elbilar, har en hög cellspänning, vanligtvis mellan 3,3 och 3,7 V, och en hög energität, vilket innebär att de kan lagra mer energi per vikt än andra batterityper. Att ladda batteriet med dessa egenskaper gör det möjligt att använda enheterna längre och de ska hålla längre än konventionella batterier.

Blybaserade batterier, å andra sidan, använder blyplattor som elektroder och en elektrolyt bestående av utspädd svavelsyra. De kräver underhåll då vatten avdunstar från elektrolyten, men batteriet ska vara underhållsfritt om de är av den slutna typen med gel-elektrolyt.

Litiumbatterier

batteri till solceller

Litiumbatterier erbjuder många fördelar när de används i solcellsanläggningar. Deras höga energität innebär att de kan lagra stora mängder energi, vilket är särskilt användbart för stora solcellsanläggningar. Dessutom har litiumbatterier en mycket lång livslängd, vilket gör dem kostnadseffektiva på lång sikt.

En annan fördel med litiumbatterier är deras flexibilitet. Det finns olika typer av litiumjonceller, som:

 • Cylindriska celler
 • Prismatiska celler
 • Pouch celler
 • Knappceller

Var och en med sin specifika uppbyggnad och användningsområde. Detta gör det möjligt att välja rätt typ av batteri för din specifika solcellsanläggning.

Blybaserade batterier

Trots att de har en lägre inköpskostnad än litiumbatterier, har blybaserade batterier en kortare livslängd och sämre prestanda, vilket gör dem mindre populära för användning i solcellsanläggningar. Dessutom kan självurladdning och sulfatering i blybatterier minska batteriets effektivitet och livslängd.

Blybaserade batterier kan kräva regelbundet underhåll, eftersom vatten avdunstar från elektrolyten. De kan dock vara underhållsfria om de är av den slutna typen med gel-elektrolyt. Oavsett vilken typ du väljer, är det viktigt att tänka på att en blyackumulator som har blivit helt urladdad och där elektrolytnivån sjunkit kan bli helt förstörd och oanvändbar, vilket innebär utmaningar i underhåll och återhämtning.

Hur väljer man rätt storlek på solcellsbatteriet?

När det kommer till att välja rätt storlek på ditt solcellsbatteri, finns det flera faktorer att ta hänsyn till. En av de viktigaste är ditt hushålls energibehov. Genom att analysera ditt hushålls årliga energiförbrukning i kWh och beakta säsongsskillnader i energibehov, kan du få en uppfattning om hur stort batteri du behöver.

En annan viktig faktor att överväga är din solcellsanläggningens kapacitet. För att säkerställa att du får ut det mesta möjliga av din anläggning bör batteriets storlek matcha solcellsanläggningens kapacitet. Detta innebär att om du har en solcellsanläggning på 10 kW, bör du överväga ett batteri på 10 kWh.

Bedömning av hushållets energibehov

För att göra en korrekt bedömning av ditt hushålls energibehov kan du börja med att titta på dina historiska elräkningar. Dessa kan ge dig en uppfattning om din genomsnittliga energiförbrukning per dag och månad. Detta kan hjälpa dig att bättre förstå hur mycket energi du behöver lagra i ditt batteri.

När det gäller dimensionering av batteriet, rekommenderas det generellt att ha en kapacitet på omkring 1 kWh per installerad kW i solcellsanläggningen. Till exempel, för en familj i Sverige som investerar i ett litiumbatteri med en kapacitet på 5 kWh, skulle detta kunna täcka deras elektricitetsbehov under kvällar och nätter, förutsatt att de inte använder traditionell eluppvärmning.

Anpassning till solcellsanläggningens kapacitet

När du väl har en uppfattning om ditt hushålls energibehov, är nästa steg att anpassa batteriets storlek till din solcellsanläggningens kapacitet. Detta är viktigt för att säkerställa att du kan lagra och använda så mycket av den solenergi som din anläggning producerar som möjligt.

Det är viktigt att komma ihåg att felaktig dimensionering av batteriet, vare sig det är över- eller underdimensionerat, kan resultera i onödiga kostnader eller förlorad energi. Därför är det viktigt att noggrant överväga ditt hushålls energibehov och solcellsanläggningens kapacitet när du dimensionerar ditt batteri.

Kostnader och ekonomi för solcellsbatterier

Att investera i ett solcellsbatteri innebär en initial kostnad, men det finns också flera sätt att spara pengar på lång sikt. Priset för ett solcellsbatteri bestäms av både storleken och antalet batterimoduler. I genomsnitt ligger priset på runt 7 600 kronor per kWh i lagringskapacitet..

Installation av solcellsbatterier kan också leda till ekonomiska besparingar genom att minska behovet av att köpa el från elnätet. Detta kan hjälpa dig att bli mindre känslig för elprisets variationer och spara pengar på lång sikt. Dessutom, när du jämför batterier, är det viktigt att titta på priset per garanterade kWh under batteriets livslängd för att säkerställa att batteriet är ekonomiskt lämpligt.

Inköpskostnader

Inköpskostnaden för solcellsbatterier kan variera kraftigt beroende på batteriets storlek och antalet batterimoduler. I genomsnitt ligger priset på solcellsbatterier på ungefär 7600 kronor per kWh. Detta kan tyckas vara en stor initial kostnad, men det är viktigt att komma ihåg att detta är en långsiktig investering som kan leda till betydande besparingar över tid.

När du väljer ett solcellsbatteri är det också viktigt att tänka på Depth of Discharge (DoD), vilket anger hur stor del av batteriets kapacitet som faktiskt kan nyttjas. Ett batteri med en högre DoD kommer att kunna leverera mer energi innan det behöver laddas om, vilket kan påverka det totala priset för batteriet.

Installation och underhåll

När det gäller installation och underhåll av solcellsbatterier, är det viktigt att notera att underhållskostnaderna för solcellsbatterier generellt är låga, speciellt för litiumbatterier som är praktiskt taget underhållsfria och har en förväntad livslängd på cirka 10 år eller mer.

Installationskostnaderna för solcellsbatterier kan variera beroende på modell och leverantör, men det är viktigt att notera att installationen bör göras av en professionell för att säkerställa att den är säker och korrekt utförd. Dessutom kan det vara nödvändigt med regelbunden övervakning och underhåll, särskilt efter garantitidens utgång, då batteriets prestanda kan börja minska.

Skattereduktioner och bidrag

För att göra investeringen i solcellsbatterier mer överkomlig finns det flera skattereduktioner och bidrag som kan minska den totala kostnaden. Genom att ansöka om grönt avdrag kan du få upp till 50% i skattereduktion på solcellsbatteriet, upp till 50 000 kronor. Köp av solcellsbatterier blir därmed mer förmånligt.

Från och med 2021 kan du få 48,5 % bidrag på totalkostnaden för ett solcellsbatteri, upp till 50 000 kronor, utan separat ansökan. Dessutom har skattereduktionen på fakturan för installation höjts från 15 till 20 procent om förutsättningarna är uppfyllda.

När du tar med dessa bidrag och skattereduktioner i beräkningen, kan kostnaden för ett solcellsbatteri på 10 kWh reduceras från cirka 76 000 kronor till 39 140 kronor.

Så integreras solcellsbatteriet med din solcellsanläggning

När det gäller att integrera ditt solcellsbatteri med din solcellsanläggning, finns det flera olika sätt att göra det. Ett av de mest effektiva sätten att integrera ett solcellsbatteri med en solcellsanläggning är att använda en hybridväxelriktare.

En hybridväxelriktare kombinerar funktionerna hos traditionella solinverter och batteriinverter, vilket gör att den kan hantera både energiproduktion och lagring på ett effektivt sätt. Detta underlättar integreringen av solcellsbatterier och minskar kostnaderna.

Koppling till solceller

Det finns olika sätt att koppla ett solcellsbatteri till solceller. Ett batteri kan kopplas till en solcellsanläggning antingen på DC-sidan innan växelriktaren eller på AC-sidan efter växelriktaren.

Det är viktigt att korrekt matcha plus (+) och minus (-) mellan batteriet och laddregulatorn för att undvika skador på systemet och säkerställa korrekt funktionalitet. Dessutom är det viktigt att följa säkerhetsbestämmelserna vid hantering av solcellsbatterier för att minska risken för olyckor, som brand eller explosion.

Nödvändig utrustning

För att integrera ett solcellsbatteri med din solcellsanläggning kommer du att behöva viss utrustning. En hybridväxelriktare, som kombinerar funktionerna hos traditionella solväxelriktare och batteriväxelriktare, krävs

Laddregulatorer är också nödvändiga för att reglera spänningen och strömmen från solpanelerna och säkerställa att batteriet inte överladdas eller djupurladdas. Dessutom är det viktigt att korrekt matcha polariteten när man kopplar utrustning som laddregulatorer och hybridväxelriktare för att förhindra omvänd polaritet eller kortslutning.

Fallstudier: Framgångsrika exempel på solcellsbatterier i svenska hem

För att ge en bild av hur solcellsbatterier fungerar i praktiken vill vi dela med oss av några framgångsrika exempel från svenska hem. En svensk familj som installerade ett 10 kW solcellsbatteri kunde generera en årlig intäkt på 40 000 kr, vilket innebär att investeringen blev lönsam efter ungefär 5 år.

I ett annat fall kunde ett solcellsbatteri från Nilar, med en DoD på 80-90%, hålla i ungefär 6 000 cykler, vilket motsvarar minst 15 års användning. Dessa fallstudier visar att med rätt planering och investering kan solcellsbatterier erbjuda betydande fördelar både ekonomiskt och miljömässigt.

Sammanfattning

Som vi har sett i det här inlägget, är valet av rätt solcellsbatteri avgörande för att maximera fördelarna med din solcellsanläggning. Med rätt batteri kan du öka din egenanvändning av solel, minska dina elkostnader och bidra till en mer hållbar energilösning. Oavsett om du väljer ett litiumbatteri eller ett blybaserat batteri, är det viktigt att noggrant överväga ditt hushålls energibehov och din solcellsanläggningens kapacitet när du dimensionerar ditt batteri. Och glöm inte, med rätt planering och investering kan solcellsbatterier erbjuda betydande fördelar både ekonomiskt och miljömässigt.